PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Lisa Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lisa Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lisa Fotografie verstrekt. Lisa Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw adresgegevens

Waarom Lisa Fotografie gegevens nodig heeft
Lisa Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Lisa Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografie gerelateerde werkzaamheden.

Hoe lang Lisa Fotografie gegevens bewaard 
Lisa Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Lisa Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lisa@lisafotgrafie.nl. Lisa Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen 
Lisa Fotografie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Lisa Fotografie schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we uiteraard graag. Laat het weten via lisa@lisafotografie.nl.

Wijziging van Privacy Statement
Lisa Fotografie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Gemert, maart 2019

NEEM CONTACT MET MIJ OP

Sorry, op het moment ben ik even niet online. Als je me een berichtje stuurt, kom ik er zo snel mogelijk bij je op terug. Dank je wel alvast!

Not readable? Change text. captcha txt
error: Deze content is beveiligd!